slecht weer protocol
Procedure & Instructies bij extreem weer

De procedure weeralarm treedt in werking, wanneer er extreem slechte weersomstandigheden zijn, waarbij het onverantwoord is met bus/auto te rijden.

Er is sprake van extreem slechte weersomstandigheden als het KNMI of politie via de media mededeelt om niet of alleen op eigen risico de weg op te gaan.

De vervoeder bepaalt altijd nadat hij de situatie ter plaatse heeft beoordeeld, of de routes worden gereden. Het kan zijn dat niet overal waar gereden wordt hetzelfde weerbeeld wordt afgegeven. Het kan zijn dat niet alle ritten worden geannuleerd (verschilt per gemeente/regio). Informatie is bekend vanaf 6:30 uur (social media en website vervoerder en doelgroepenvervoer).

24 uur voor aanvang van het te verwachten extreem slecht weer wordt alvast een waarschuwing gegeven via social media door de vervoerder. Na de mededeling in de media en nadat de vervoerder een besluit heeft genomen, wordt er telefonisch contact opgenomen met team Doelgroepenvervoer om hen hierover te informeren.

Ook wordt betreffende informatie geplaatst op de website: www.doelgroepenvervoerwestfriesland.nl Deze informatie is bedoeld voor ouders/verzorgers en betreffende scholen.

Afspraak is: Wanneer de leerlingen 's morgens naar school zijn gebracht, zij ook weer moeten worden opgehaald. Afhangende van de (weer) situatie, kan het zijn dat het tijdstip van ophalen bij school niet de standaard tijd is.

Scholen buiten Westfriesland krijgen de hoogste prioriteit bij weeralarm/calamiteit.

Bij extreme calamiteiten wordt gevraagd aan DGV om extra vervoerders in te schakelen.

Het eerder ophalen van leerlingen 's middags kan alleen wanneer alle ouders van betreffende rit (route) de mogelijkheid hebben om de leerlingen thuis op te (laten) vangen. Als één van de leerlingen nog niet thuis kan worden opgevangen, dan overlegt de centrale met de ouders/verzorgers hoe te handelen. Bij geen gehoor wordt in samenspraak met de school een oplossing gezocht. Zonder extra kosten voor ouders/verzorgers of opdrachtgever kunnen de leerlingen éénmalig naar een ander, uitsluitend door de ouders/verzorgers opgegeven adres (binnen een straal van 5 km) worden gebracht.