Waar moet u rekening mee houden?

• Aan het begin van het schooljaar, bij het voorstellen, controleert u samen met de chauffeur of alle benodigde informatie over uw kind klopt, zoals naam, adres, schooltijden, medische gegevens indien van belang.

• Zorg ervoor dat uw kind 10 minuten voordat de bus verwacht wordt, klaarstaat.

• Zorg altijd dat er iemand thuis is om uw kind op te vangen.

• Houdt u rekening met de geplande ophaal- en thuisbrengtijden van uw kind. Let op: tijden kunnen veranderen tijdens het schooljaar. Bijvoorbeeld als de route verandert doordat er nieuwe leerlingen zijn bijgekomen of leerlingen uit het vervoer zijn gegaan.

• Wanneer u uw kind zelf naar school brengt of van school haalt, meldt u dit bij voorkeur een dag van tevoren maar minimaal één uur voor de afgesproken ophaaltijd via de app of aan Team Doelgroepenvervoer.

• Zorgt u dat uw telefoonnummers en eventuele noodnummers bekend zijn bij Team Doelgroepenvervoer.

• Geef alles dat belangrijk is voor een veilige reis van uw kind door aan Team Doelgroepenvervoer.

• Bespreekt u met uw kind de regels die gelden voor het vervoer waar hij of zij zich aan moet houden tijdens de rit. Zie ook: "Waar houdt u kind zich aan tijdens de rit".