Officiële waarschuwing

U ontvangt een officiële waarschuwing per brief, als uw kind zich tijdens het vervoer niet aan de bovenstaande regels houdt of ontoelaatbaar gedrag vertoont waarbij de veiligheid van anderen in het geding komt.

Als een leerling zich daarna weer misdraagt; mag de leerling minimaal 1 week niet mee met het leerlingenvervoer. U moet dan zelf uw zoon of dochter naar en van school begeleiden.

Bij een leerling die na deze schorsing nogmaals ontoelaatbaar gedrag vertoont, wordt het schoolbus-vervoer per direct stop gezet. U wordt  hiervan op de hoogte gesteld.

Team Doelgroepenvervoer meldt dit ook bij uw gemeente.