De chauffeur:

• Komt met u en uw kind kennismaken, in de laatste vakantieweek voordat het schooljaar begint en voordat het vervoer start. Als er tijdens het schooljaar een nieuwe chauffeur komt, of als uw kind op een andere route wordt geplaatst, dan komt de chauffeur ook vooraf kennismaken.

• Zorgt ervoor dat uw kind zoveel als mogelijk op de afgesproken tijd gehaald en gebracht wordt.

• Rijdt wanneer uw kind niet klaar staat, na maximaal 2 minuten weg.

• Vervoert alleen kinderen die op de routelijst staan.

• Haalt alleen kinderen op bij de door ouders/verzorgers van tevoren opgegeven adressen.

• Neemt bij twijfel contact op met de vervoerder.

• Is op de hoogte van de bijzonderheden die belangrijk zijn voor het vervoeren van uw kind, bijvoorbeeld als het gaat om medische informatie. Nieuwe bijzonderheden geeft u door aan de vervoerder.

• Zorgt dat de kinderen een vaste zitplaats hebben en in de veiligheidsgordel zitten.

• Rijdt volgens een vaste routeplanning.

• Meldt incidenten, ongeregeldheden en ongewenst gedrag tijdens de rit direct bij u en de vervoerder. Indien nodig licht hij ook de contactpersoon op school in.

• Belt niet tijdens de rit, tenzij er een urgente situatie is.

• Bewaakt de rust in de bus en zorgt dat iedereen zich aan de regels houdt.