Nadat uw kind is uitgestapt

De chauffeur wacht bij het uitstappen van uw kind tot de ouder/verzorger of medewerker van de school/instelling uw kind verder begeleidt.

Team Doelgroepenvervoer gaat ervan uit dat er op het woonadres en het bestemmingsadres altijd iemand aanwezig is om uw kind op te vangen. De chauffeur mag alleen afwijken van de warme overdracht wanneer dit met Team Doelgroepenvervoer is afgesproken.