Hoe werkt het Doelgroepenvervoer?

• De ritten worden dagelijks gepland door Team Doelgroepenvervoer op reguliere schooldagen en schooltijden.

• De chauffeur haalt uw kind op het door u opgegeven adres. Door (weer) omstandigheden kan de chauffeur er eerder of later zijn. Verwacht de chauffeur een vertraging 15 minuten of meer, dan neemt de vervoerder contact met u op.

• Zorg er voor dat uw kind 10 minuten voor het afgesproken tijdstip klaar staat.

• Na aankomst wacht de chauffeur maximaal 2 minuten op uw kind.

• De ouder of verzorger begeleidt het kind naar de taxi.

• De chauffeur controleert bij uw kind of de veiligheidsgordel goed vast is.

• De chauffeur vertrekt pas wanneer iedereen op zijn vaste plek zit en de gordel omheeft.

• De chauffeur zet uw kind op school af tussen de 5 en 15 minuten voordat de school begint. Maximaal 10 minuten nadat de school uit is, haalt hij uw kind weer op.

• De chauffeur laat uw kind uitstappen bij de ingang van de school of de daarvoor bestemde parkeerplek.