De school waar uw kind naar toe gaat, zal met u bespreken of uw kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer, mocht dit het geval zijn dan zal de school actie ondernemen om de aanvraag voor vervoer in werking te zetten. U zult dan een formulier voor de aanvraag van vervoer ontvangen.

Dit formulier moet u binnen 10 dagen volledig ingevuld en ondertekend afgeven of opsturen naar de afdeling leerlingenvervoer van de gemeente waarin uw kind woont.

Uw gemeente bepaalt of uw kind met leerlingenvervoer kan reizen en of u hiervoor een eigen bijdrage betaalt. Het recht op vervoer kan veranderen als uw kind naar een andere school gaat of verhuist. Neemt u in dat geval contact op met de afdeling leerlingenvervoer van uw gemeente.