• Leerlingenvervoer

leerlingen vervoer small

 

 


Informatieboekje Leerlingenvervoer 2019-2020

Wanneer heeft uw kind recht op leerlingenvervoer?

Wanneer heeft uw kind recht op leerlingenvervoer?

De school waar uw kind naar toe gaat, zal met u bespreken of uw kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer, mocht dit het geval zijn dan zal de school actie ondernemen om de aanvraag voor vervoer in werking te zetten. U zult dan een formulier voor de aanvraag van vervoer ontvangen.

Dit formulier moet u binnen 10 dagen volledig ingevuld en ondertekend afgeven of opsturen naar de afdeling leerlingenvervoer van de gemeente waarin uw kind woont.

Uw gemeente bepaalt of uw kind met leerlingenvervoer kan reizen en of u hiervoor een eigen bijdrage betaalt. Het recht op vervoer kan veranderen als uw kind naar een andere school gaat of verhuist. Neemt u in dat geval contact op met de afdeling leerlingenvervoer van uw gemeente.

Wie zijn de vervoerders?

Wie zijn de vervoerders?

Deze 3 bedrijven zorgen dat uw kind op school komt en weer thuis gebracht wordt;

• Taxi Kaijer
• Taxi Tromp
• Taxi West-Friesland

Hoe werkt het Doelgroepenvervoer?

Hoe werkt het Doelgroepenvervoer?

Hoe werkt het Doelgroepenvervoer?

• De ritten worden dagelijks gepland door Team Doelgroepenvervoer op reguliere schooldagen en schooltijden.

• De chauffeur haalt uw kind op het door u opgegeven adres. Door (weer) omstandigheden kan de chauffeur er eerder of later zijn. Verwacht de chauffeur een vertraging 15 minuten of meer, dan neemt de vervoerder contact met u op.

• Zorg er voor dat uw kind 10 minuten voor het afgesproken tijdstip klaar staat.

• Na aankomst wacht de chauffeur maximaal 2 minuten op uw kind.

• De ouder of verzorger begeleidt het kind naar de taxi.

• De chauffeur controleert bij uw kind of de veiligheidsgordel goed vast is.

• De chauffeur vertrekt pas wanneer iedereen op zijn vaste plek zit en de gordel omheeft.

• De chauffeur zet uw kind op school af tussen de 5 en 15 minuten voordat de school begint. Maximaal 10 minuten nadat de school uit is, haalt hij uw kind weer op.

• De chauffeur laat uw kind uitstappen bij de ingang van de school of de daarvoor bestemde parkeerplek.

Nadat uw kind is uitgestapt

Nadat uw kind is uitgestapt

Nadat uw kind is uitgestapt

De chauffeur wacht bij het uitstappen van uw kind tot de ouder/verzorger of medewerker van de school/instelling uw kind verder begeleidt.

Team Doelgroepenvervoer gaat ervan uit dat er op het woonadres en het bestemmingsadres altijd iemand aanwezig is om uw kind op te vangen. De chauffeur mag alleen afwijken van de warme overdracht wanneer dit met Team Doelgroepenvervoer is afgesproken.

Wat kunt u van de chauffeur verwachten?

Wat kunt u van de chauffeur verwachten?

Wat kunt u van de chauffeur verwachten?

De chauffeur is een belangrijke schakel in het vervoer van uw kind. 

De chauffeur:

  • Kent de spelregels van het vervoer;
  • Is klantvriendelijk, dienstverlenend en sociaal vaardig;
  • Is correct en representatief gekleed en herkenbaar als chauffeur door bedrijfskleding;
  • Heeft een certificaat levensreddend handelen;
  • Heeft kennis van de regio en omstreken;
  • Zorgt voor orde en rust in het voertuig.

 

De chauffeur

De chauffeur

De chauffeur:

• Komt met u en uw kind kennismaken, in de laatste vakantieweek voordat het schooljaar begint en voordat het vervoer start. Als er tijdens het schooljaar een nieuwe chauffeur komt, of als uw kind op een andere route wordt geplaatst, dan komt de chauffeur ook vooraf kennismaken.

• Zorgt ervoor dat uw kind zoveel als mogelijk op de afgesproken tijd gehaald en gebracht wordt.

• Rijdt wanneer uw kind niet klaar staat, na maximaal 2 minuten weg.

• Vervoert alleen kinderen die op de routelijst staan.

• Haalt alleen kinderen op bij de door ouders/verzorgers van tevoren opgegeven adressen.

• Neemt bij twijfel contact op met de vervoerder.

• Is op de hoogte van de bijzonderheden die belangrijk zijn voor het vervoeren van uw kind, bijvoorbeeld als het gaat om medische informatie. Nieuwe bijzonderheden geeft u door aan de vervoerder.

• Zorgt dat de kinderen een vaste zitplaats hebben en in de veiligheidsgordel zitten.

• Rijdt volgens een vaste routeplanning.

• Meldt incidenten, ongeregeldheden en ongewenst gedrag tijdens de rit direct bij u en de vervoerder. Indien nodig licht hij ook de contactpersoon op school in.

• Belt niet tijdens de rit, tenzij er een urgente situatie is.

• Bewaakt de rust in de bus en zorgt dat iedereen zich aan de regels houdt.

 

Intake formulier

Intake formulier

Intake formulier

Wilt u dat uw kind alle belangrijke informatie bij zich heeft? Dan kunt U een Intake-formulier van de vervoerder invullen. Wij raden u aan dit te doen. Op het formulier staat het adres van uw kind, de school en de gegevens van de contactpersonen. Op het formulier staan ook medische gegevens die belangrijk kunnen zijn voor de chauffeur en het veilig vervoeren van uw kind.

Bijvoorbeeld over wat hij moet doen en wie hij moet bellen in nood gevallen. Dit formulier wordt alleen gebruikt door de vervoerder en alleen nadat u toestemming heeft gegeven.

Waar houdt uw kind zich aan tijdens de rit?

Waar houdt uw kind zich aan tijdens de rit?

Waar houdt uw kind zich aan tijdens de rit?

• Iedereen in de bus gedraagt zich netjes en respectvol naar elkaar. We gedragen ons netjes en praten fatsoenlijk (er wordt niet gevloekt en geen scheldwoorden gebruikt).

• Iedereen die in de schoolbus zit volgt de aanwijzingen van de chauffeur en de schoolbus begeleider (bij aanwezigheid) op.

• Iedereen stapt rustig in en uit en dringt niet voor wanneer de schoolbus komt aanrijden.

• Er staat geen luide muziek aan en het geluid van de telefoon/tablet staat uit. Bellen mag alleen in geval van nood.

• Alle kinderen blijven met veiligheidsgordel zitten op de aangewezen zitplaats in de schoolbus tot de bestemming is bereikt.

• Niemand snoept, eet, drinkt of rookt in de schoolbus

• Niemand komt aan de spullen van iemand anders.

• Niemand neemt gevaarlijke spullen mee in de schoolbus. Als dit toch gebeurt, mag uw kind per direct niet meer gebruikmaken van het leerlingenvervoer.

• Alleen de chauffeur bedient de radio, de ramen, de portieren of de rolstoellift.

Officiële waarschuwing

Officiële waarschuwing

Officiële waarschuwing

U ontvangt een officiële waarschuwing per brief, als uw kind zich tijdens het vervoer niet aan de bovenstaande regels houdt of ontoelaatbaar gedrag vertoont waarbij de veiligheid van anderen in het geding komt.

Als een leerling zich daarna weer misdraagt; mag de leerling minimaal 1 week niet mee met het leerlingenvervoer. U moet dan zelf uw zoon of dochter naar en van school begeleiden.

Bij een leerling die na deze schorsing nogmaals ontoelaatbaar gedrag vertoont, wordt het schoolbus-vervoer per direct stop gezet. U wordt  hiervan op de hoogte gesteld.

Team Doelgroepenvervoer meldt dit ook bij uw gemeente.

Waarom kunt u wijzigingen niet aan de chauffeur doorgeven

Waarom kunt u wijzigingen niet aan de chauffeur doorgeven

Waarom kunt u wijzigingen niet aan de chauffeur doorgeven?

Team DGV moet altijd tijdig op de hoogte zijn van wijzigingen, vanwege de routeplanning voor de ochtend- en middagritten. Indien u dit niet doet, kan team DGV geen vervoer garanderen.

Geeft u wijzigingen altijd door aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijzigingen (met uitzondering van een adreswijziging) voor de volgende dag kunt u doorgeven tussen 8.00 en 17.00 uur.

Het verwerken van een adreswijziging duurt 3 werkdagen

Hoe kunt u een rit afzeggen?

Hoe kunt u een rit afzeggen?

Hoe kunt u een rit afzeggen?

Laat het direct weten als uw kind een keer of langere tijd niet meerijdt.
U kunt dit 24/7 doorgeven via de app:“Cabman Mobile – Ritinformatie”.

Ritinformatie app

Ritinformatie app

Ritinformatie app

Er is een app beschikbaar, waarmee u gemakkelijk kunt doorgeven dat uw kind niet meerijdt. Deze app heet Cabman Mobile Ritinformatie. De voordelen van de app zijn:
• U kunt uw kind ziek/ beter melden en afwezigheid doorgeven.
• U kunt 24/7  gebruik maken van deze app. Bijvoorbeeld: als uw kind s ’nachts of in het weekend ziek wordt, kunt u direct een afmelding doen.

Meld uw kind ook weer op tijd aan als hij of zij weer mee gaat, dit kunt u minimaal één uur voor de ophaaltijd doen. Nog beter om dit minimaal één dag van tevoren te doen, dat kan ook in het weekend.

Als u nog geen gebruik maakt van de app, raden wij u aan om een inlogcode aan te vragen via Team Doelgroepenvervoer op e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hoe geeft u andere tijdelijke wijzigingen door?

Hoe geeft u andere tijdelijke wijzigingen door?

Hoe geeft u tijdelijke wijzigingen door?

Gaat u buiten de schoolvakanties met vakantie of is uw kind tijdelijk op een ander adres? Neemt u dan contact op met uw gemeente. De gemeente bepaalt dan of het vervoer moet veranderen of dat u zelf  moet zorgen om voor deze tijdelijke situatie een oplossing te vinden.
Uw gemeente zorgt ervoor dat deze informatie bij het Team Doelgroepenvervoer komt.

Wat doet u bij verhuizing van uw kind?

Wat doet u bij verhuizing van uw kind?

Wat doet u bij verhuizing van uw kind?

Een verhuizing kan gevolgen hebben voor het recht op leerlingenvervoer. Geef een verhuizing dus altijd zo snel mogelijk door aan uw gemeente.

Wat gebeurt er als het extreem slecht weer is?

Wat gebeurt er als het extreem slecht weer is?

Wat gebeurt er als het extreem slecht weer is?

Files, vertragingen en langere rijtijden zijn normale ongemakken in het verkeer. Hierdoor kan het vervoer vertraging oplopen.

Bij uitzonderlijk slecht weer, code oranje of code rood, wordt het vervoer aangepast of zelfs stopgezet. Als 's morgens niet wordt gereden,  dan neemt de vervoerder contact met u op. Als het bij een middagrit gebeurt, dan informeert de vervoerder de school van uw kind en u als ouder/verzorger.

 

Verwachtingen van elkaar

Verwachtingen van elkaar

Waar moet u rekening mee houden?

• Aan het begin van het schooljaar, bij het voorstellen, controleert u samen met de chauffeur of alle benodigde informatie over uw kind klopt, zoals naam, adres, schooltijden, medische gegevens indien van belang.

• Zorg ervoor dat uw kind 10 minuten voordat de bus verwacht wordt, klaarstaat.

• Zorg altijd dat er iemand thuis is om uw kind op te vangen.

• Houdt u rekening met de geplande ophaal- en thuisbrengtijden van uw kind. Let op: tijden kunnen veranderen tijdens het schooljaar. Bijvoorbeeld als de route verandert doordat er nieuwe leerlingen zijn bijgekomen of leerlingen uit het vervoer zijn gegaan.

• Wanneer u uw kind zelf naar school brengt of van school haalt, meldt u dit bij voorkeur een dag van tevoren maar minimaal één uur voor de afgesproken ophaaltijd via de app of aan Team Doelgroepenvervoer.

• Zorgt u dat uw telefoonnummers en eventuele noodnummers bekend zijn bij Team Doelgroepenvervoer.

• Geef alles dat belangrijk is voor een veilige reis van uw kind door aan Team Doelgroepenvervoer.

• Bespreekt u met uw kind de regels die gelden voor het vervoer waar hij of zij zich aan moet houden tijdens de rit. Zie ook: "Waar houdt u kind zich aan tijdens de rit".

Wat kunt u van Team Doelgroepenvervoer en de vervoerder verwachten?

Wat kunt u van Team Doelgroepenvervoer en de vervoerder verwachten?

Wat kunt u van Team Doelgroepenvervoer en de vervoerder verwachten?

• Dat Team Doelgroepenvervoer het leerlingenvervoer organiseert en regiseert voor de regio Westfriesland.

• Dat Team Doelgroepenvervoer het reisschema zo opstelt dat uw kind tussen de 5 en 15 minuten voordat school begint arriveert.

 • Dat Team Doelgroepenvervoer regelmatig contact heeft met de gemeenten, ook om eventuele problemen in en rond het vervoer te bespreken.

• Dat de route zoveel mogelijk via een vaste route op vaste tijden rijdt.

• Dat de vervoerder uw kind op de afgesproken plaats ophaalt en op een vaste plaats afzet.

• De vervoerder het u zo snel mogelijk laat weten als het vervoer door bijzondere omstandigheden niet rijdt. Bijvoorbeeld bij extreme weersomstandigheden (code oranje, code rood).

Meldingen en klachten

Meldingen en klachten

Meldingen en klachten

Bent u niet tevreden?

Wij doen ons uiterste best om de reis van uw kind zo goed als mogelijk te laten verlopen. Bent u niet tevreden? Laat het ons weten. Wij zoeken graag in overleg met u naar een oplossing. Wacht niet te lang met het doorgeven. Indien nodig nemen wij ook contact op met: De gemeente(n), de vervoerder- chauffeur en/of de school.

 
U kunt uw klacht indienen via e-mail; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per brief; Gemeente Hoorn, Nieuwe Steen 1, Postbus 603,      1620 AR Hoorn. U krijgt binnen 10 werkdagen een schriftelijke reactie van Team Doelgroepenvervoer.

 

Contact opnemen

Contact opnemen

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Zie onderstaand de contact gegevens.

Team Doelgroepenvervoer
Postbus 603, 1620 AR Hoorn
☎: 0229-252200 (algemene nummer van de gemeente Hoorn)
☎: Maandag t/m vrijdag 9:00 - 16:30 uur
www.doelgroepenverwestfriesland.nl
✉: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. van 8:00 – 17:00 uur

Wilt u een vergoeding aanvragen, ook voor reizen met het openbaar vervoer of een fiets vergoeding?
Neemt u dan contact op met de medewerker leerlingenvervoer van de gemeente waarin u woont.